-Rýchlosť a kvalita výrobku bola stále samozrejmosťou. V dnešnej dobe rastú aj nároky zákazníka, ktorým sa snažíme neustále vyhovieť – od podpísania cenovej ponuky, až k záverečnej montáži na stavbe, kde je samozrejmosťou, že po práci zanecháme čistotu a poriadok, pretože aj to je jedno zo základov dobrej mienky o firme a ľuďoch, ktorí v tejto firme pracujú.

-S atypickými výrobkami sa stretávame čoraz častejšie. Nakoľko kráčame s dobou a modernizáciou, ale súčasne sa venujeme aj rekonštrukciám domov a bytov,  v prípade rôznych konštrukčných problémov, snažíme sa nepovedať „to nepôjde“, ale nájsť cestu a vyhovieť požiadavkám zákazníka.